25/04/16  Chuyên môn  490
Phòng giáo dục đã tổ chức phong trào thi đua dạy tốt học tốt theo định kỳ 2 năm/lần. Và trường Tiểu học Xuân Sơn đã tham gia nhiệt tình, đầy nhiệt huyết. Cô Đặng Thị Ngân đã hoàn thành nhiệm vụ của mình cho lần tham gia phong trào thi đua dạy tốt học tốt đó