• IMG_20191013_0759265da2dcb25944d
 • IMG_20191013_0759405da2dcb8b1bcc
 • IMG_20191013_0759545da2dcbd29586
 • IMG_20191013_0800465da2dcc1be728
 • IMG_20191013_0800545da2dcc5d97a0
 • IMG_20191013_0801215da2dccd39159
 • IMG_20191013_0801455da2dcd468db5
 • IMG_20191013_0802035da2dcdc4e2b0
 • IMG_20191013_0802095da2dce3d21ab
 • IMG_20191118_102506_1dc8aba61e
 • IMG_20191118_102511_87a75b5409
 • IMG_20191118_102542_028b39c1a8
 • IMG_20191118_102559_5a3ce764db
 • 0b2656a19bce687f2106b6a29d4c204c_9b76091bf3
 • 0ee4f9e7b9bfab237f23ccaeabd293f3_9789f163ce
 • 0f706eb7c6fb55e3550e8c7fca090e66_b798f0f1ec
 • 2bb0df9bb17e41ef69a48378997a51a0_127d1021df
 • 2c1a6e2a603b29499037f420c7c2aabc_997b1eb3d4
 • 3e0189946b68a9dc167fb1c07ffa0e3d_252518a67c
 • 5aa15cb66103dfd1fb7b05235d59bb3e_fae74f3d4e
 • 5aae033496abc02f0db5ab18673118c5_ec223891a5
 • 15ac20003c45731baef69546e7f2effb_5fcdfc5fa6
 • 29a0a555ea07fbf2d5e30666393d219e_4ebd2d1cf6
 • 37a3718659df4528f6a299b8fc13ebfe_63824ddf88
 • 43d9bc1ee4492ea0fbf456ba648fbb38_714b4d7671
 • 768b963b735e5c22b673422d0879af23_9fd5365492
 • 3974c71600b7cd3bbde9c8dec9ea359d_b3f53d9cd9
 • 35892e42166ed26eeee63d9d46a4392539_83e4648657
 • 58196aa7435208ae68322329c64bedf6_10c0465c85
 • 66244aad81815ce83d35f450c065ad2d_cde75b8c14
 • 75819f200db025f8c19168621da2429c_047988327e
 • 84840b1fb7e8b301c6b76535ac6e7c71_8e7c643f1c
 • 657372ea750f8fc3f7caf4acc02fa337_4452a3790c
 • 3092285b2b3c9b443361716208f59c39_06e965390b
 • 36836539de5c7b9e6111960777bed652_4f2389485d
 • 36836539de5c7b9e6111960777bed652_94fc49485d
 • c57cf7c38cd95ed88bbd9d57ca7fda18_7aa447be0a
 • cbf25998b3f2382927efd4a36dc6955f_ab049317d8
 • ec43be8ac479f5f912ee802709a681be_f88dcac6f3
 • ed2ead143db9f9726c42107691944a3e_1ec0d30d27
Tin nổi bật
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021- 2022

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021- 2022

Trải qua chặng đường hơn 30 năm xây dựng và phát triển, trường Tiểu học Xuân Sơn đã và đang từng bước khẳng định vị thế vững chắc và chất lượng giáo ...
Chào mừng ngày 26/3/2018

Chào mừng ngày 26/3/2018

Ngày 26/3 trường tiểu học Xuân Sơn tổ chức ngày hội cho học sinh, với tinh thần học tập và sáng tạo.
Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 7